Menu:

AKTUALNE I PRZYSZŁE WYDARZENIA


 • 9 marca odbyło się Walne Zebranie OSP Sarnowa Góra
 • Adoracja Grobu Pańskiego w Kościele Parafialnym w Sońsku
przedwiośnieLicznik wizyt na stronę

RYS HISTORYCZNY

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowej Górze powstała w 1965 roku z inicjatywy mieszkańców wsi po jednym z największym pożarze w historii Gminy a może i Powiatu ,który wybuchł w naszej wsi 1953 r. i pochłonął sporo domów w gaszeniu tego pożaru brało wówczas 11 jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na skutek tego zdarzenia podjęto działania o powstaniu jednostki OSP Sarnowa Góra które też spotkało się z dużym entuzjazmem lokalnej społeczności . Pierwszymi inicjatorami i założycielami tej jednostki byli między innymi : Komorski Jerzy , Kosuda Franciszek , Sokołowski Czesław , Wiśniewski Feliks Żebrowski Karol , Tomczyk Janusz , Kaźmierczak Ignacy , Goździewski Tadeusz , Gawarecki Czesław , Skorupski Wiesław , Tetkowski Aleksander , Matusiak Jan Klimański Kazimierz, Piotrowski Józef , Kamiński Antoni, Kamiński Wacław ,Szewczak Kazimierz. Pierwszy Zarząd OSP Sarnowej Góry : Prezes – Komorski Jerzy Naczelnik – Kosuda Franciszek Sekretarz – Wiśniewski Feliks Skarbnik – Sokołowski Czesław Początki działalności jednostki naznaczone są trudnościami lokalowymi i materialnymi , organizowane były zabawy i wycieczki . W pierwszych latach jednostka w miarę swoich możliwości się rozwijała pozyskiwała sprzęt w postaci węży ,motopompy , ubrań oraz nowych druhów , ale w późniejszych latach po śmierci jednego z najaktywniejszych działaczy tej straży Naczelnika Kosudy Franciszka nastąpił długotrwały zastój i kryzys w tej jednostce. Brak samochodu , mundurów , i młodzieży znacznie ograniczył działanie OSP do końca lat 90-tych. Pod koniec lat 90-tych nastąpił przełom w działalności tej jednostki weszli do Zarządu młodzi druhowie, którzy zaczęli jakby od początku tworzyć tę jednostkę. Budynek OSP był bardzo zaniedbany, ciężko pracą i zaangażowaniem częściowo druhowie wyremontowali ten budynek oraz boks garażowy a następnie wystarali się samochód marki Żuk A-15 którym jeździli do pożarów i na zawody . Po paru dobrych latach swej działalności i zaangażowania oraz przy wsparciu Urzędu Gminy oraz byłego Wójta Waldemara Geberta został zakupiony dla jednostki OSP Sarnowa Góra średni samochód pożarniczy Star 244,oraz sprzęt w postaci piły do drzewa ,pompy pływającej itp. co podniosło wartość bojową jednostki a miało wpływ na powstanie w 2007r. Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej chłopców która wygrała zawody gminne i powiatowe oraz w 2008 roku zajęła 9 miejsce na zawodach wojewódzkich ale także zakwalifikowała się do zawodów powiatowych i wojewódzkich w 2010 r. Część członków tej drużyny zasila szeregi seniorów naszej jednostki .

Pierwszymi inicjatorami i założycielami tej jednostki byli między innymi : Komorski Jerzy , Kosuda Franciszek , Sokołowski Czesław , Wiśniewski Feliks Żebrowski Karol , Tomczyk Janusz , Kaźmierczak Ignacy , Goździewski Tadeusz , Gawarecki Czesław , Skorupski Wiesław , Tetkowski Aleksander , Matusiak Jan Klimański Kazimierz, Piotrowski Józef , Kamiński Antoni, Kamiński Wacław Szewczak Kazimierz.

Strona w budowie W roku 2008 została podjęta uchwała o pozyskanie sztandaru dla jednostki OSP którego ofiarodawcami jest społeczność wiejska oraz sponsorzy i tak się stało w dniu 28.08.2010 roku Sztandar został ufundowany i uroczyście poświęcony przez Ks.Kanonika Janusza Kochańskiego i przekazany strażakom . Strona w budowie Strona w budowie

W połowie roku 2009 Zarząd podjął decyzje o postawieniu nowego masztu i który też we wrześniu 2009 roku stanął i została założona syrena alarmowa.

W październiku 2009 roku OSP pozyskała VW T-4 SLRt ale także otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego i zakupiła zestaw narzędzi hydraulicznych Weber oraz pozyskała torbę i deskę do ratownictwa medycznego . Strona w budowie

Na Zebraniu Walnym w Lutym 2011 roku uchwałą Zarządu została powołana Jednostka Operacyjno-Techniczna . Na dzień dzisiejszy jednostka liczy 31 druhów czynnych w tym 3 druhny, posiadamy dwie drużyny pożarnicze : męska oraz MDP chłopców . OSP posiada na wyposażeniu podstawowy sprzęt gaśniczy : Samochód Star 244 , Volkswagen T-4 , 2 motopompy , pompę szlamową i pływającą , sprzęt do ratownictwa technicznego ,,WEBER” oraz ratownictwa medycznego i kombinezon do walki z owadami. Jednostka OSP Sarnowa Góra uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych ,w różnych rodzajach szkoleń a, także w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim . Przeprowadzona krótka charakterystyka naszej jednostki ukazuje aktywną i sumienną działalność druhów w życiu społecznym. Aktualny skład Zarządu Jednostki i jego członkowie :

CZŁONKOWIE ZARZĄDU OSP SARNOWA GÓRA

 • Prezes – Cywiński Wojciech
 • W-ce Prezes – Mariusz Kamiński
 • Naczelnik – Leszek Dębski
 • Sekretarz – Grzegorz Dębski
 • Skarbnik – Łukasz Kamiński
 • Gospodarz – Paweł Kamiński
 • Członek Zarządu – Chmielewski Jan
 • Członek Zarządu – Krzysztof Kamiński
 • Członek Zarządu – Józef Leonarski